FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Drugoteścik
Autor: Katarzyna Ziola-Zemczak
Liczba stron: 48
Okładka: miękka
Format: 203 x 263 mm
Seria: Dragon Edukacja
ISBN: 978-83-8172-501-9
Drugoteścik

Książka przeznaczona jest dla uczniów drugich klas szkoły podstawowej Drugoteścik to znakomity wstęp do systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych obowiązujących na kolejnych etapach edukacji i zawiera testy o tematyce polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Testy opracowano w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Każdy z nich sprawdza inny zakres opanowanych umiejętności. Testy składają się przede wszystkim z zadań zamkniętych, w których dziecko wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród podanych, oraz z ciekawych ćwiczeń przypominających zabawę.

Zobacz także: