FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Trzecioteścik
Autor: Katarzyna Ziola-Zemczak
Liczba stron: 48
Okładka: miękka
Format: 203 x 263 mm
Seria: Dragon Edukacja
ISBN: 978-83-8172-502-6
Trzecioteścik

Książka przeznaczona jest dla uczniów trzecich klas szkoły podstawowej Trzecioteścik to znakomity wstęp do systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych obowiązujących na kolejnych etapach edukacji i zawiera testy o tematyce polonistycznej, matematycznej, historycznej i przyrodniczej. Testy opracowano w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Każdy z nich sprawdza inny zakres opanowanych umiejętności. Testy składają się z zadań zamkniętych, w których dziecko wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród trzech podanych, oraz zadań otwartych, wymagających samodzielnego formułowania odpowiedzi.

Zobacz także: