FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Historia Polski. Pod zaborami
Autor: Robert Jaworski
Liczba stron: 48
Okładka: twarda
Format: 215 x 295 mm
Seria: Historica/Historia Polski
ISBN: 978-83-62521-18-0
Historia Polski. Pod zaborami

Upadek Rzeczpospolitej był prawdziwą katastrofą narodową. Przestawało istnieć państwo o kilkusetletniej tradycji i kulturze. Zostało zniszczone przez sąsiadów w czasie, gdy podejmowano próby wyjścia z długoletniego kryzysu. Kończyło żywot państwo szlachty, ale też i państwo, w którym o wpływ na władzę zaczęło nieśmiało upominać się mieszczaństwo. Upadek Rzeczypospolitej stanowił bezprzykładny przypadek w dziejach Europy i świadczył o głębokim kryzysie głoszonych na jej forum wartości. Zresztą, wydarzenia rewolucji francuskiej potwierdzały, że kryzys ten objął cała Europę.

Książka w klarowny sposób tłumaczy, w jaki sposób doszło do rozbiorów Polski. Ujawnia powiązania decydentów w sprawie państwa polskiego z mocarzami Europy XVIII w. Okres od roku 1772, kiedy odbył się pierwszy rozbiór Polski, po rok 1918, w którym odrodziła się II Rzeczpospolita, obfitował w wiele przełomowych momentów dla dziejów Polski, które zostały szczegółowo opisane i zobrazowane wieloma fotografiami, mapami oraz zestawieniami statystycznymi.

Zobacz także: