FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Encyklopedia Polski. Geografia
Autor: opracowanie zbiorowe
Liczba stron: 256
Okładka: twarda
Format: 206 x 283 mm
Seria: Imagine
ISBN: 978-83-62976-63-8
Encyklopedia Polski. Geografia

Geografia jako dziedzina z pogranicza nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych podejmuje szereg istotnych tematów dotyczących środowiska, w którym żyjemy, kształtujących go procesów i miejsca człowieka w tej przestrzeni.

Encyklopedia polski. Geografia to olbrzymi zasób wiedzy o otaczającym nas środowisku i o procesach, które doprowadziły do jego obecnego kształtu, co pozwala uświadomić sobie, jak wielkim skarbem, pełnym naturalnych osobliwości, jest nasz kraj.

Encyklopedia Polski. Geografia - kompendium wiedzy na temat środowiska przyrodniczego Polski - stanowi znakomitą pomoc naukową zarówno dla uczniów, jak i starszych Czytelników, którzy interesują się mechanizmami procesów kształtujących nasze otoczenie. Książka prezentuje informacje dotyczące budowy geologicznej, klimatu, meteorologii oraz uwarunkowań hydrologicznych kraju, a także zawiera dane statystyczne oraz wiele map fizycznych i gospodarczo-ekonomicznych. Przedstawia również aktualną wiedzę o przeobrażeniach, które na przestrzeni wieków zachodziły w rzeźbie powierzchni, geologii, a także w świecie roślin i zwierząt. Służy także pomocą przy identyfikacji gatunków fauny i flory.

Zobacz także: