FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Historia Polski. Rzeczpospolita Obojga Narodów
Autor: Robert Jaworski
Liczba stron: 48
Okładka: twarda
Format: 215 x 295 mm
Seria: Historica/Historia Polski
ISBN: 978-83-62521-17-3
Historia Polski. Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rok 1569 zapoczątkował trwającą ponad 220 lat historię Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powstałe wówczas państwo już po kilku latach musiało przystąpić do egzaminu na nowych zasadach. Sukcesem zakończono proces tworzenia mechanizmu ustrojowego, który sprawnie funkcjonował przez kilkadziesiąt lat. Jednak nieporozumienia między królem a szlachtą doprowadziły do wstrzymania niezbędnych reform państwa, czego efektem był upadek. Największą klęską w polskiej i europejskiej historii były rozbiory, które stały się przykładem pogardy zaborców dla suwerenności innego państwa.

Książka Rzeczpospolita Obojga Narodów przedstawia historię naszego kraju w czasie rodzących się problemów związanych z państwowością. Diagnozuje przyczyny zachodzących zmian, wyjaśnia zależności i relacje między państwami czyhającymi na polskie tereny. Opowiada historię od okresu bezkrólewia do czasów panowania ostatniego polskiego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest praktycznym źródłem wiedzy o minionych wiekach, wzbogaconym o wiele fotografii, map, rycin i obrazów.

Zobacz także: