FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Atlas ptaków
Autor: praca zbiorowa
Liczba stron: 96
Okładka: twarda
Format: 206 x 283 mm
Seria: Imagine/
2012 Nagrodówki 96 s
ISBN: 978-83-62976-44-7
Atlas ptaków

Album "Atlas ptaków" przedstawia 140 gatunków ptaków, ukazuje czytelnikowi podstawowe cechy wybranych polskich ptaków i zachęca do poznawania biologii tych zwierząt, szczególne poprzez obserwacje ornitologiczne w terenie. Zwięzłe opisy i piękne fotografie pozwalają poznać zarówno pospolite, jak i mniej znane gatunki. Książka jest idealna dla amatorów ornitologii, jak i miłośników polskiej przyrody. Przyjęta w albumie kolejność opisu gatunków odpowiada powszechnie akceptowanym poglądom na taksonomię tej gromady kręgowców. Układ odzwierciedla ich pokrewieństwo (nie zawsze idące w parze z podobieństwem). Gatunki pochodzące od wspólnego przodka grupowane są w rodzaje, te zaś w rodziny, które są podzielone w rzędy.

Zobacz także: