FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Parki narodowe w Polsce
Autor: praca zbiorowa
Liczba stron: 448
Okładka: twarda
Format: 240 x 330 mm
Seria: BTB
ISBN: 978-83-7887-385-3
Parki narodowe w Polsce

W Polsce są 23 parki narodowe zajmujące 1% powierzchni kraju. Obejmują obszary naturalne lub zbliżone do naturalnych, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na których ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

W książce opisano wszystkie istniejące parki narodowe Polski oraz cztery postulowane do utworzenia.

Autorzy tekstów:
• Eliza Kalbarczyk, dr hab., prof. nadzw., Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
• Robert Kalbarczyk, dr hab. inż., prof. nadzw., Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Krzysztof Kasprzak, dr hab., prof. nadzw., Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Piotr Krajewski, dr inż., Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Beata Raszka, dr. hab., prof. nadzw., Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zobacz także: